Đổi thẻ cào

Quý khách hàng không truy cập được thông tin tài khoản cũ thì vui lòng ấn vào đây để đổi lại mật khẩu mới

Qúy khách hàng quên mật khẩu cấp 2 vui lòng ấn vào đây để lấy lại mật khẩu cấp 2.

  • Đổi thẻ cào chiết khẩu tốt nhất thị trường. Cam kết không nuốt thẻ, không làm lag web đối tác khi kết nối API. Vào mùa cước điện thoại giá đổi thẻ sẽ tốt hơn, có hỗ trợ phí (chiết khấu) đổi thẻ 1 giá cả tháng.
  • Sai mệnh giá trừ 50% mệnh giá thực, không mất phí khi rút tiền.
  • Tài liệu tích hợp API tại đây.
  • Quý khách vui lòng bật bảo mật để tăng độ an toàn cho tài khoản, bật bảo mật tại đây.
  • Mua thẻ điện thoại, thẻ game tại đây.
  • Thẻ bị treo là thẻ sai hoặc đã tồn tại.
Mặc định:  

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 20 % 21 % 21 % 19 % 19 % 20 % 20 % 22 % 22 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Thành viên 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Thành viên 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ
Thành viên 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 500.000đ
Thành viên 22 % 23 % 23 % 17,5 % 17,5 % 17,5 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %
Nhóm thành viên Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %
Mua mã thẻ

Các loại thẻ cào điện thoại, thẻ game trực tuyến, hỗ trợ thanh toán bằng ví điện tử, các ngân hàng của Việt Nam, thẻ Visa/Master, Paypal, Coins, PM, Webmoney. Sau khi thanh toán thành công, thẻ sẽ đc trả ngay lập tức trên website và gửi vào điện chỉ email của bạn.

Hãy đăng ký và xác thực tài khoản để nhận được nhiều ưu đãi của TheDienTu. Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ 24/7. Nếu có nhu cầu cần hỗ trợ vui lòng chát trực tiếp trên web hoặc gửi email liên hệ.

Tin tức và sự kiện